PETROM interiér, s.r.o.

Čs. legií 2820/1
70200  Ostrava, Česká republika